Trasa pretekov

58 KM (AT) okruh na "rakúskej strane"

viď Mapy.cz

Staré Grunty - Most Lafranconi - Wolfsthal - Heimenburg - Braunsberg - Stopfenreuth - Schloss Hof - Devínska Kobyla - Líščie údolie - Staré Grunty.

TRAŤ BUDE ZNAČENÁ VLAJOČKAMI A VYTYČOVACOU PÁSKOU. 

Označené budú aj kontroly. 
  

50 KM (SK) okruh na "slovenskej strane"

viď Mapy.cz

Staré Grunty - Slavín - Kamzík - Biely Kríž - Košarisko - Pajštún - Marianka - Kačín - Partizánska lúka - Líščie údolie - Staré Grunty.

TRAŤ NEBUDE ZNAČENÁ REFLEXNÝMI PRVKAMI ANI VYTYČOVACOU PÁSKOU! 

Trať vedie po turistických značkách a označené budú len kontroly. Výnimkou je záverečných 7 km okruhu, kde budú umiestnené reflexné prvky a vytyčovacia páska.